Select Page

PENYATA PRIVACY SAP

Pernyataan Privasi ini telah dikemas kini pada 30.11.23. Kami telah mencipta Pernyataan Privasi ini untuk menunjukkan komitmen firma SAP (kemudian, "Kami", "SAP", "Kami" atau "Kami") kepada hak untuk perlindungan dan privasi data secara individu. Ia menggariskan cara SAP memproses maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti individu secara langsung atau tidak langsung (kemudian selepas “Data Peribadi”). Pemprosesan dalam konteks Penyata Harga ini bermaksud sebarang koleksi, penggunaan, penghantaran, pendedahan, ralat atau mana-mana operasi yang serupa lain berdasarkan Data Peribadi (kemudian “Pemprosesan” atau “Proses”).

SAP memproses maklumat termasuk Data Peribadi tentang pengguna SAP Alumni Network menggunakan kuki atau teknologi yang serupa untuk tujuan yang dinyatakan dalam Pernyataan Kuki https://sap-alumni.com/cookie-policy/. Anda akan menemui maklumat lanjut dan mempunyai pilihan untuk menggunakan pilihan kuki anda di bawah pautan berikut: https://sap-alumni.com.

A. MAKLUMAT UMUM

 •  Siapa yang merupakan entiti SAP bertanggungjawab

Pengawal SAP Alumni Network (https://sap-alumni.com) ialah SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Germany (“SAP”).

Anda boleh menghubungi pegawai perlindungan data Kumpulan SAP pada bila-bila masa melalui privasi[@]sap.com.

Pernyataan Privasi ini diguna pakai pada pengumpulan dan pemprosesan data peribadi:

 • semasa pengendalian pusat laman web ini dan aktiviti perniagaan SAP yang beroperasi di seluruh dunia oleh
  • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16 Walldorf 69190, Germany jika anda berada di negeri ahli EU atau EWR atau di mana-mana negara antara Andorra, Kepulauan Faroe, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Switzerland, atau United Kingdom atau oleh
  • SAP America Inc., 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Persegi, PA 19073, USA jika anda berada di mana-mana negara lain, atau
  • satu entiti kumpulan SAP yang khusus sebagaimana yang mungkin dinyatakan dalam Peruntukan Tambahan Khusus Negara dan Wilayah pada bahagian akhir pernyataan privasi ini.
 • dalam konteks perhubungan perniagaan sebelum mengikat kontrak atau berkontrak dengan anda atau majikan anda oleh satu entiti kumpulan SAP tempatan
 • dalam konteks borang pendaftaran apabila satu entiti kumpulan SAP khusus secara langsung mengumpulkan data peribadi dengan tujuan untuk mendaftar perkhidmatan atau acara dan dengan itu dikemukakan sebagai pengawal berkaitan pada halaman pendaftaran atau laman web ini dengan merujukkan pada pernyataan privasi ini. Apabila borang pendaftaran dikemukakan pada laman web ini, pengawal mungkin berbeza bergantung pada tawaran sebenar atau tujuan koleksi data, tetapi ia dalam apa-apa kes yang dipaparkan pada pernyataan privasi borang pendaftaran individu.

Anda boleh menghubungi pegawai perlindungan data Kumpulan SAP pada bila-bila masa melalui privasi[@]sap.com.

 • Apakah tujuan SAP yang memproses Data Peribadi anda dan berdasarkan asas undang-undang?

Bergantung pada undang-undang yang boleh digunakan, Pemprosesan Data Peribadi tertakluk kepada justifikasi, kadangkala dirujuk sebagai asas undang-undang. Asas undang-undang berbeza bergantung pada undang-undang yang dikenakan dan mungkin tertakluk kepada sisihan, pengehadan atau pengecualian yang terhasil daripada undang-undang yang berkenaan.

Pematuhan SAP dengan kewajipan berkanun

 • SAP memproses Data Peribadi anda untuk tujuan memastikan tahap keselamatan teknikal dan organisasi yang mencukupi bagi produk, perkhidmatan, acara dalam talian, kemudahan dan premis SAP. Untuk tujuan ini, SAP akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengesahkan atau menyelenggara kualiti dan keselamatan produk atau perkhidmatan yang dimiliki, dikilangkan oleh atau untuk, atau dikawal oleh SAP. Ini mungkin mengandungi penggunaan Data Peribadi untuk pengenalan dan sah kuasa pengguna yang ditentukan yang mencukupi, kawalan kualiti dalaman melalui pengauditan, analisis, dan penyelidikan, penyahpepijatan untuk mengenal pasti dan membetulkan ralat yang menunjukkan kefungsian sedia ada atau bertujuan, akaun dan keselamatan rangkaian, replikasi untuk pencegahan kerugian, mengesan insiden keselamatan, perlindungan terhadap hasad, dekeptif, fraudulent, atau aktiviti undang-undang, dan penyudaraan yang bertanggungjawab untuk aktiviti sedemikian. Kami boleh memproses nama anda, maklumat yang disukai, dan data berkaitan dengan kenalan atau pematuhan yang lain dengan lebih lanjut apabila anda melawati anggota atau makmal SAP tempatan dalam konteks pengurusan capaian dan pengawasan video untuk melindungi keselamatan dan keselamatan lokasi dan aset Kami.
 • SAP serta produk, teknologi dan perkhidmatannya tertakluk pada undang-undang eksport pelbagai negara termasuk, tanpa pengehadan, negara Kesatuan Eropah dan negeri ahlinya, dan Amerika Syarikat. Undang-undang eksport yang boleh digunakan, sekatan perdagangan, dan tambang embargo yang dikeluarkan oleh negara ini kerana SAP mencegah organisasi, entiti undang-undang dan pihak lain yang disenaraikan pada senarai pihak disekat yang dikeluarkan kerajaan, senarai pihak disekat dari mengakses produk, teknologi, dan perkhidmatan tertentu melalui laman web SAP atau saluran penghantaran yang lain (cthnya, Senarai Sekatan Kesatuan Eropah) Senarai Sekatan Kesatuan Eropah, senarai sekatan Individu AS (Negara AS) termasuk Senarai Pentadbiran dan Pekerjaan Syarikat (DS) dan Senarai Perniagaan AS (AS) dan Senarai Perniagaan Tersuai (AS) dan Senarai Pembekal data (AS) dan Senarai Lokasi Belian Syarikat (AS) dan Senarai Khas (Negara) dan Senarai Lokasi Belian Syarikat (Negara) dan Senarai Lokasi Belian Syarikat (AS), termasuk Senarai Pengumpulan Keselamatan dan Pekerjaan Syarikat (AS) dan Senarai Perniagaan Tersuai (AS) dan Senarai Pembekal Perkhidmatan Syarikat (AS) dan Senarai Lokasi Belian Syarikat (AS) dan Senarai Pengumpulan Sekatan Keselamatan (AS) dan Senarai Pembekal data (Negara) dan Senarai Pembekal data (Negara) dan Senarai Pembekal Sekatan Keselamatan Syarikat (AS) dan Senarai Pengumpulan Barang Syarikat (Negara) dan Senarai Pembekal Asing (Negara AS) dan Senarai Pembekal data (Negara) dan Senarai Pembekal Barang Sekatan (AS) dan Senarai Pembekal data (AS) dan Senarai Pembekal Sekatan Keselamatan (AS) dan Senarai Pembekal data (AS) dan Senarai Pembekal data (AS) dan Senarai Pembekal Perkhidmatan Syarikat (AS) dan Senarai Lokasi Belian Syarikat (D) dan Senarai Lokasi Belian Syarikat (D) dan Senarai Lokasi Pusat Sekatan (AS) dan Senarai Sekatan Keselamatan (AS) dan Senarai Pembekal Negara Disekat (Negara) dan Senarai Lokasi Belian Syarikat (D) dan Senarai Lokasi Belian Pusat Sekatan (AS), senarai sekatan Keselamatan Bersatu (Pada Negara) dan Senarai Kawalan Keselamatan Bersatu Disekat (AS) dan Senarai Sekatan Industri Tersuai (AS), termasuk Biro Industri Industri Industri dan Senarai Perniagaan (AS) dan Senarai Sekatan Negara Tersuai (D) dan Senarai Kawalan Keselamatan Syarikat Disekat (D) dan Senarai Lokasi Belian Syarikat (Pada Negara) dan Senarai Sekatan Industri Syarikat (AS), senarai sekatan Keselamatan Bersatu (SP) dan Senarai Sekatan Keselamatan Syarikat (Negara AS) dan Senarai Sekatan Negara Asing (Negara Khas) dan Senarai Sekatan Negara Asing (Negara Khas) dan Senarai Sekatan Industri AS (Negara Khas), senarai sekatan Keselamatan Bersatu (SP) dan Senarai Kawalan Keselamatan AS (SP API) dan Senarai Sekatan Keselamatan (D) dan SAP memproses Data Peribadi sehingga tahap yang diperlukan untuk mematuhi keperluan undang-undang ini. Secara khususnya, SAP memproses Data Peribadi untuk menjalankan pemeriksaan automatik terhadap senarai pihak disekat yang berkenaan, untuk mengulangi pemeriksaan sedemikian dengan kerap apabila senarai pihak disekat dikemas kini atau apabila pengguna mengemas kini maklumatnya. Sekiranya terdapat kemungkinan padanan, SAP akan menyekat akses kepada perkhidmatan dan sistem SAP, dan kemudian menghubungi pengguna untuk mengesahkan indtinya.
 • Jika perlu, SAP menggunakan Data Peribadi untuk menghalang atau merangka aktiviti jenayah seperti apa-apa bentuk jenayah siber, penggunaan produk dan perkhidmatan kami secara tidak sah atau penipuan, untuk menegaskan hak Kami atau membela SAP daripada tuntutan undang-undang.
 • Untuk mematuhi keperluan berkaitan dengan undang-undang perlindungan data dan persaingan tak saksama. Bergantung pada negara yang operasi syarikat Kumpulan SAP yang berkaitan, SAP boleh memproses Data Peribadi yang perlu bagi memenuhi pilihan perlindungan dan privasi data anda untuk penerimaan maklumat sedemikian dan, apabila perlu untuk memastikan pematuhan, bertukar-tukar maklumat sedemikian dengan entiti lain bagi Kumpulan SAP.

Apabila memastikan pematuhan, SAP memproses Data Peribadi anda jika dan untuk memenuhi keperluan undang-undang menurut undang-undang Negeri Ahli Kesatuan Eropah atau EU yang SAP merupakan subjek dan undang-undang serta peraturan luar wilayah EU (kepentingan sah untuk mematuhi undang-undang dan peraturan luar wilayah luar wilayah).

Perkhidmatan Web SAP

SAP memproses Data Peribadi anda untuk mengendalikan kehadiran web, tawaran web, atau acara dalam talian (“Perkhidmatan Web”)

 • untuk memberikan fungsi dan Perkhidmatan Web, cipta dan tadbir akaun dalam talian anda, mengemas kini, melindungi, menyelesaikan masalah perkhidmatan, menyediakan sokongan, penambahbaikan, dan pembangunan Perkhidmatan Web, menjawab dan memenuhi permintaan atau arahan anda.
 • untuk mengurus dan memastikan keselamatan Perkhidmatan Web Kami dan menghalang serta mengesan ancaman keselamatan, penipuan atau aktiviti yang tidak disurigakan atau sebagai tindak balas yang perlu bagi menguatkuasakan terma Perkhidmatan Web untuk menentukan atau mengekalkan tuntutan undang-undang atau pertahanan, untuk mencegah aktiviti penipuan atau undang-undang lain, termasuk serangan pada sistem teknologi maklumat Kami.
 • untuk mencipta profil pengguna tertentu yang mungkin ditentukan untuk satu Perkhidmatan Web SAP, tetapi juga membenarkan anda mencapai Perkhidmatan Web yang lain oleh SAP. Ia merupakan pilihan anda sama ada ingin menggunakan mana-mana Perkhidmatan Web tambahan ini atau tidak. Jika anda memilih untuk berbuat demikian, SAP akan menjadikan Data Peribadi anda tersedia untuk Web Service yang sedemikian bagi menyediakan anda capaian awal. Sila ambil perhatian bahawa tanpa persetujuan anda untuk SAP mencipta profil pengguna tersebut, SAP tidak akan dapat menawarkan perkhidmatan tersebut kepada anda apabila persetujuan anda merupakan keperluan berkanun yang SAP boleh sediakan perkhidmatan ini kepada anda.
 • untuk memproses maklumat yang berkaitan dengan lawatan anda ke Perkhidmatan Web Kami untuk meningkatkan pengalaman pengguna anda, mengenal pasti permintaan individu anda dan memeribadikan cara Kami memberikan anda maklumat yang anda cari. Untuk tujuan ini, Kami mengumpulkan maklumat tanpa mengira sama ada anda mendaftar menggunakan profil pengguna atau tidak.
 • untuk mencipta profil pengguna anda untuk SAP Alumni. Melalui profil pengguna, anda boleh kongsi Data Peribadi tentang diri anda dengan pengguna lain, seperti nama, foto, akaun media sosial, alamat pos atau e-mel, nombor telefon, minat peribadi, kemahiran, dan maklumat asas mengenai syarikat anda. Profil pengguna dapat digunakan untuk memeribadikan interaksi antara para pengguna (contohnya, melalui cara pemesejan atau mengikut kefungsian) dan untuk membolehkan SAP meningkatkan kerjasama dan kualiti komunikasi melalui tawaran sedemikian. Tetapan profil Perkhidmatan Web berkaitan membenarkan anda untuk menentukan maklumat yang ingin anda kongsikan.
 • untuk berkongsi maklumat peserta asas (nama, syarikat dan alamat e-mel) anda dengan peserta lain daripada acara yang sama, seminar, atau webinar untuk menggalakkan interaksi antara peserta dan akhirnya komunikasi dan pertukaran idea.

Apabila mengendalikan Perkhidmatan Web SAP, SAP memproses Data Peribadi anda jika dan setakat ini,

 • SAP memperoleh persetujuan anda, jika diperlukan oleh undang-undang, untuk memproses Data Peribadi anda untuk tujuan ini,
 • perlu untuk memenuhi kewajipan sebelum atau sesudah mengikat kontrak dengan anda,
 • perlu untuk memenuhi keperluan undang-undang yang berkenaan dengan SAP,
 • diperlukan untuk mengejar kepentingan sah SAP bagi melaksanakan atau mengurus Perkhidmatan Web dan operasi perniagaan SAP dan menegaskan atau membela dirinya daripada tuntutan undang-undang. Kami percaya bahawa kepentingan SAP dalam meneruskan tujuan perniagaan ini adalah sah dan dengan itu lebih penting bagi hak dan kepentingan peribadi anda untuk merangka semula pemprosesan bagi tujuan tersebut. Dalam mana-mana kes ini, Kami sewajarnya ke dalam ujian pengimbangan kami: tujuan perniagaan biasanya dijalankan oleh SAP dalam kes yang diberikan, kategori, amaun dan kepekaan Data Peribadi yang memerlukan proses, tahap perlindungan Data Peribadi anda yang dipastikan oleh aktiviti pemprosesan, garis panduan dan proses data umum kami.

SAP’s Alumni Network

Kami memerlukan Data Peribadi anda untuk

 • memberikan anda akses ke SAP Alumni Platform untuk rangkaian dengan SAP Alumni lain
 • menghantar jemputan untuk Acara Alumni SAP eksklusif
 • memberitahu anda tentang maklumat minat untuk SAP Alumni melalui mel.
 • memberitahu anda mengenai peluang kerja dan kerja perundingan.
 • mendayakan SAP Alumni kepada mesej antara ahli SAP Alumni Network

Data penyertaan

Apabila anda mengambil bahagian dalam webinar, seminar maya, acara, atau Perkhidmatan Web SAP yang lain, SAP boleh memproses interaksi anda dengan perkhidmatan web yang berkaitan untuk menyusun acara termasuk sesi, undian, tinjauan atau interaksi lain antara SAP dengan/atau para pesertanya. Bergantung pada acara dan tertakluk pada pemberitahuan masing-masing tentang peserta, SAP boleh mengumpulkan rakaman audio dan video acara atau sesi.

Permintaan dan tinjauan maklum balas

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang dikenakan, SAP boleh menghubungi anda untuk mendapatkan maklum balas berkenaan dengan penambahbaikan SAP Alumni Network. SAP juga boleh menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam soal selidik dan tinjauan. Ini akan direka bentuk secara umum supaya anda boleh mengambil bahagian tanpa perlu memberikan maklumat yang boleh mengenal pasti diri anda sebagai peserta. Jika anda masih memberikan Data Peribadi anda, SAP akan menggunakannya untuk tujuan yang dinyatakan dalam soal selidik atau tinjauan atau untuk menambah baik produk dan perkhidmatannya.

Mel diperibadikan

Jika anda pilih masuk untuk menerima komunikasi pemasaran seperti surat berita daripada SAP Alumni Network, SAP akan mengumpulkan dan menyimpan butiran mengenai cara anda berinteraksi dengan komunikasi mel sedemikian untuk membantu mencipta, membangunkan, mengendalikan, menyampaikan dan menambah baik komunikasi mel kami dengan anda.  Maklumat ini teragregat dan digunakan untuk membantu SAP memberikan maklumat yang lebih berguna dan memahami perkara yang paling diminati.

“Log masuk Sosial”

Log Masuk Sosial adalah tambahan kepada pilihan log masuk konvensional pada SAP Alumni Network. Selain menggunakan kelayakan SAP Alumni, anda pilih rangkaian kegemaran anda (LinkedIn, Google) yang anda ingin kenal pasti diri anda ke SAP Alumni.

Apabila anda klik pada salah satu butang, tetingkap rangkaian yang dipilih terbuka untuk bertanya jika anda bersetuju dengan SAP Alumni Network mengakses profil peribadi anda. Bergantung pada rangkaian, anda juga diberitahu jenis maklumat dalam profil anda, kami akan mempunyai capaian pada sebaik sahaja anda memberikan persetujuan anda.

Gunakan untuk Papan Iklan Jawatan Pasaran

SAP hanya berkongsi maklumat tentang jawatan kerja kosong pada Portal Alumni sebagai sebahagian daripada penyepaduan suapan kerja pelanggan SAP SuccessFactors. SAP tidak bertindak sebagai agensi perekrutan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang keputusan berkaitan pekerjaan yang dibuat berdasarkan maklumat kerja yang diterbitkan pada Portal Alumni.SAP tidak bertanggungjawab terhadap kandungan yang disiarkan dan, tidak menyemak ketepatan kandungan atau kaitannya di bawah undang-undang jenayah dan awam.

Apabila SAP memberikan anda perkhidmatan yang diterangkan SAP memproses Data Peribadi anda jika dan lanjutkan 

 • SAP memperoleh persetujuan anda, jika diperlukan oleh undang-undang, untuk memproses Data Peribadi anda untuk tujuan ini,
 • perlu untuk memenuhi kewajipan sebelum atau sesudah mengikat kontrak dengan anda,
 • perlu untuk memenuhi keperluan undang-undang yang berkenaan dengan SAP,
 • diperlukan untuk meneruskan kepentingan sah SAP bagi menyediakan anda perkhidmatan yang diterangkan di atas.
 • Apakah kategori Data Peribadi yang diproses oleh SAP?

SAP memproses kategori Data Peribadi yang berikut: Sapaan, Nama Pertama, Nama Pertama, Nama Keluarga, Tarikh Lahir, alamat e-mel peribadi dan perniagaan, akaun media sosial, negara, pengalaman profesional, pendidikan, kemahiran, maklumat mengenai perancangan kerjaya anda, keutamaan komunikasi, data pentadbiran dan log aktiviti.

Jika SAP memproses kategori khas Data Peribadi di bawah undang-undang yang dikenakan, SAP akan meminta persetujuan anda dalam pengisytiharan tertentu.

 • Daripada Apakah Jenis Pihak Ketiga yang SAP dapatkan Data Peribadi?

Secara umumnya, SAP menyasarkan untuk mengumpulkan Data Peribadi secara langsung daripada anda. Jika anda wajib memberikan Data Peribadi kepada SAP dan anda gagal menyediakan Data Peribadi tersebut, sila ambil perhatian bahawa SAP mungkin tidak boleh menyediakan anda dengan perkhidmatan dan/atau hubungan perniagaan masing-masing. 

Jika anda atau undang-undang yang dikenakan membenarkan Kami berbuat demikian, kami boleh mendapatkan Data Peribadi daripada Pihak Ketiga yang juga termasuk:

 • majikan anda dalam konteks hubungan perniagaannya dengan SAP dan/atau Kumpulan SAP ,
 • Pihak Ketiga yang anda arahkan supaya mengongsikan Data Peribadi anda dengan SAP,

Apabila Kami mengumpulkan Data Peribadi daripada Pihak Ketiga, kawalan dalaman yang sudah wujud mahu memastikan bahawa sumber pihak ketiga dibenarkan memberikan maklumat ini kepada SAP dan bahawa kami boleh menggunakannya untuk tujuan ini. SAP akan mengendalikan Data Peribadi ini menurut Pernyataan Privasi ini dan sebarang sekatan tambahan yang dikenakan oleh pihak ketiga yang memberikan Data Peribadi tersebut kepada SAP atau oleh undang-undang negara yang dikenakan.

 • Berapa lama SAP menyimpan Data Peribadi anda?

SAP boleh mengekalkan Data Peribadi anda untuk tempoh tambahan jika perlu untuk pematuhan terhadap kewajipan undang-undang bagi memproses Data Peribadi anda atau jika Data Peribadi diperlukan oleh SAP untuk menegaskan atau membela dirinya daripada tuntutan undang-undang. SAP akan mengekalkan Data Peribadi anda sehingga akhir tempoh penyimpanan yang berkaitan atau sehingga tuntutan yang berkenaan selesai. SAP hanya menyimpan Data Peribadi anda selagi diperlukan:

 • agar SAP dapat mematuhi kewajipan berkanun bagi mengekalkan Data Peribadi, menyebabkan antara lain, contohnya daripada undang-undang eksport, kewangan, cukai atau komersial yang dikenakan.
 • untuk memenuhi tujuan perniagaan sah SAP seperti yang dihuraikan dengan lebih lanjut dalam Pernyataan Privasi ini, melainkan anda menolak penggunaan Data Peribadi anda oleh SAP untuk tujuan ini.
 • untuk memproses Data Peribadi anda bagi tujuan ini dan SAP memperoleh persetujuan anda, jika diperlukan oleh undang-undang.
 • Siapakah penerima Data Peribadi anda?

Data Peribadi anda disimpan secara utama dalam EEA, namun Data Peribadi anda mungkin diproses secara global. Jika Data Peribadi diproses oleh Pihak Ketiga, SAP mematuhi undang-undang pada pindahan Data Peribadi antara negara untuk memastikan Data Peribadi anda dilindungi. Data Peribadi anda akan dipindahkan ke atau dicapai oleh kategori pihak ketiga berikut untuk memproses Data Peribadi anda:

 • Entiti Kumpulan SAP: Entiti lain Kumpulan SAP mungkin juga menerima atau mendapat capaian ke Data Peribadi sama ada semasa memberikan perkhidmatan dalaman kumpulan secara berpusat dan bagi pihak SAP SE dan entiti kumpulan SAP lain atau apabila Data Peribadi dipindahkan kepada mereka berdasarkan undang-undang masing-masing. Dalam hal ini, entiti-entiti ini boleh memproses Data Peribadi untuk tujuan yang sama dan menurut syarat yang digariskan dalam Pernyataan Privasi ini. Senarai semasa bagi entiti Kumpulan SAP boleh didapati di sini.
 • Pembekal perkhidmatan: GmbH Laluan PeoplePath sedang menjalankan SAP Alumni Platform. Mereka hanya akan menyimpan data dan tidak akan memproses data dengan cara lain.
 •  Apakah hak perlindungan data anda dan cara untuk melaksanakannya?

SAP menghormati hak berkanun anda apabila ia terdapat pada Pemprosesan Data Peribadi anda. Setakat yang disediakan oleh undang-undang perlindungan data yang berkenaan, anda berhak untuk:

 • Capai Data Peribadi anda yang mempunyai pada anda, atau ia telah dikemas kini.
 • Dapatkan salinan Data Peribadi yang anda berikan kepada SAP, jika SAP menggunakan Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda atau untuk melakukan kontrak dengan anda. Dalam kes ini, sila hubungi alumni. hubungan[@]sap.com dan nyatakan maklumat atau aktiviti pemprosesan yang berkaitan dengan permintaan anda, format data peribadi yang ingin anda terima, dan sama ada ia perlu dihantar kepada anda atau penerima lain. SAP akan mempertimbangkan permintaan anda dengan teliti dan berbincang dengan anda cara terbaik untuk memenuhi permintaan tersebut.
 • Padam Data Peribadi anda yang kami tahan tentang anda. Sila ambil perhatian bahawa, bagaimanapun, SAP boleh atau akan memadam Data Peribadi anda hanya jika tiada kewajipan berkanun atau hak SAP yang mengatasinya untuk mengekalkannya. Jika anda meminta SAP memadam Data Peribadi anda, anda mungkin tidak boleh terus menggunakan apa-apa perkhidmatan SAP yang memerlukan penggunaan Data Peribadi anda oleh SAP.
 • Hak untuk objek terhadap SAP memproses Data Peribadi anda dengan lebih lanjut, jika dan setakat yang SAP sedang memproses Data Peribadi anda berdasarkan Faedah Sah. Apabila anda menolak pemprosesan Data Peribadi anda oleh SAP, SAP akan menyemak dengan teliti penolakan anda dan menghentikan lebih lanjut penggunaan maklumat yang berkaitan, tertakluk pada asas sah yang mendorong SAP untuk terus menggunakan Data Peribadi, yang boleh membatalkan kepentingan anda dalam penolakan, atau jika SAP memerlukan maklumat untuk mewujudkan, melaksanakan, atau membela tuntutan undang-undang.
 • Hak untuk menolak pemasaran langsung atau untuk menggunakan pemprofilan berkaitan pemasaran langsung. Apabila anda menolak pemprosesan Data Peribadi anda oleh SAP untuk tujuan pemasaran langsung, SAP akan menghentikan dengan serta-merta daripada memproses data peribadi anda untuk tujuan sedemikian.
 • Batalkan persetujuan, mana-mana SAP memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menyahlanggan atau memberi Kami notis penarikan diri masing-masing. Sekiranya persetujuan ditarik balik, SAP tidak akan memproses Data Peribadi yang tertakluk pada persetujuan ini lagi kecuali diperlukan secara sah atau dibenarkan untuk berbuat demikian (contohnya, jika Data Peribadi anda diperlukan oleh SAP akan menegaskan atau membela tuntutan undang-undang). Sekiranya SAP diperlukan atau dibenarkan untuk mengekalkan Data Peribadi anda atas sebab undang-undang lain Data Peribadi anda akan disekat daripada pemprosesan lanjut dan hanya dikekalkan mengikut tempoh yang diperlukan oleh undang-undang atau memenuhi tujuan lain. Walau bagaimanapun, apa-apa penarikan balik tidak menjejaskan pemprosesan Data Peribadi yang lalu oleh SAP sehingga masa anda menarik balik persetujuan anda. Tambahan lagi, jika penggunaan tawaran SAP anda memerlukan persetujuan terdahulu anda, SAP tidak lagi boleh memberikan perkhidmatan berkaitan, tawaran atau acara kepada anda selepas pembatalan anda.
 • Tidak tertakluk pada keputusan berdasarkan cara yang automatik sepenuhnya, jika keputusan menghasilkan kesan undang-undang berkenaan anda atau mempengaruhi anda dengan ketara dalam cara yang sama.
 • Mengemukakan aduan kepada SAP jika anda tidak berpuas hati dengan cara SAP memproses Data Peribadi anda. Autoriti penyeliaan penyeliaan anda yang cekap boleh ditemui di bahagian tertentu negara.

Bergantung pada undang-undang perlindungan data tempatan yang berkenaan, hak anda mungkin tertakluk pada sisihan, pengehadan atau pengecualian seperti yang ditetapkan dalam bahagian tertentu negara. Harap maklum bahawa SAP menghormati hak berkanun anda apabila ia terdapat pada Pemprosesan Data Peribadi anda kepada tahap yang disediakan oleh undang-undang perlindungan data yang digunakan.

Cara anda boleh menggunakan hak perlindungan data anda.

Sila hantar sebarang permintaan untuk menggunakan hak anda kepada alumni.hubungan[@]sap.com. SAP akan mengambil langkah memastikan mereka mengesahkan identiti anda sehingga tahap kepastian yang munasabah sebelum ia memproses hak perlindungan data yang ingin anda gunakan.  Apabila boleh dilaksanakan, SAP akan padankan Data Peribadi yang diberikan anda semasa menyerahkan permintaan untuk menggunakan hak anda dengan maklumat yang telah diselenggara oleh SAP. Perkara ini mungkin termasuk memadankan dua atau lebih banyak titik data yang anda berikan apabila menyerahkan permintaan dengan dua atau lebih banyak titik data yang telah diselenggara oleh SAP.

SAP akan menolak untuk memproses permintaan yang jelas tidak berasas, berlebihan, palsu, diwakili oleh pihak ketiga tanpa mewakili pihak berkuasa masing-masing seperti yang sepatutnya atau juga tidak dikehendaki oleh undang-undang tempatan.

 • Boleh anda gunakan perkhidmatan SAP jika anda adalah kecil?

Umumnya, SAP Alumni Network tidak ditujukan kepada pengguna di bawah umur 16 tahun, atau umur minimum yang setara dalam bidang kuasa berkaitan. Jika anda lebih muda daripada 16 atau berumur minimum yang setara dalam bidang kuasa berkaitan, anda tidak boleh mendaftar dan menggunakan SAP Alumni Network ini.

B. Peruntukan Tambahan Khusus Negara dan Wilayah

 • Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi di EU/EEA atau negara dengan undang-undang negara yang setara dengan GDPR Individu yang merupakan Pihak Berkuasa Perlindungan Data yang berkaitan?

Anda boleh mendapatkan butiran hubungan pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data yang cekap anda di sini. Autoriti penyeliaan perlindungan data utama SAP ialah Landesbeauftragter für den Datenschutz dan die Informationsfreiheit Baden-Württemberg dan boleh dicapai di Lautenscherstraße 20, 70173 Stuttgart/Jerman.

 • Bagaimanakah SAP memberikan alasan yang kuat tentang pemindahan data antarabangsa?

Sebagai sebuah kumpulan syarikat global, SAP mempunyai anggota gabungan kumpulan dan menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga juga di negara di luar Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”). SAP boleh memindahkan Data Peribadi anda ke negara di luar EEA sebagai sebahagian daripada operasi perniagaan antarabangsa SAP. Jika kami memindahkan Data Peribadi dari sebuah negara di EU atau EEA ke negara di luar EEA dan Suruhanjaya EU tidak mengeluarkan keputusan yang mencukupi, SAP menggunakan fasal kontrak standard EU untuk secara berkontrak memerlukan pengimport data bagi memastikan tahap perlindungan data selaras dengan tahap perlindungan data yang konsisten dalam EEA untuk melindungi Data Peribadi anda. Anda boleh mendapatkan salinan (disunting untuk mengeluarkan maklumat komersial atau tidak berkaitan) fasal berkontrak standard yang sedemikian dengan menghantar permintaan kepada privasi[@]sap.com. Anda juga boleh mendapatkan maklumat lanjut daripada Suruhanjaya Eropah tentang dimensi antarabangsa perlindungan data di sini.

 • Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi di Colombia.

Apabila SAP tertakluk pada keperluan Undang-undang Berkanun Columbian 1581 of 2012 dan Decree 1377 bagi 2013, perkara berikut digunakan:

Dalam Colombia, anda berhak:

 • capai, kemas kini dan betulkan Data Peribadi anda.
 • Minta bukti persetujuan anda.
 • Selepas permintaan, terima maklumat mengenai cara SAP Memproses Data Peribadi anda.
 • Mengemukakan aduan dengan Penyeliaan Industri dan Perdagangan (“SIC”) mengenai pelanggaran undang-undang yang berkenaan.
 • Batalkan persetujuan dan/atau minta pemadaman Data Peribadi anda, dengan syarat tiada kewajipan sah atau berkontrak yang tidak membolehkan SAP menyimpan Data Peribadi anda dalam pangkalan data SAP.

SAP Colombia S.A. boleh Memproses Data Peribadi anda sendiri atau bagi pihak Kumpulan SAP dengan pejabat utamanya yang terletak di Carrera 9 No 115 – 06, Edificio Tierra Firme of. 2401 Bogotá D.C., Colombia. Anda boleh menghubungi Kami sama ada melalui nombor telefon +57-6003000 atau melalui e-mel pada alumni.relat.[@]sap.com.

SAP akan bertanggungjawab menjawab sebarang permintaan, soalan dan aduan yang anda mungkin perlu capai, kemas kini, dan padam Data Peribadi anda atau batalkan persetujuan anda.

 • Apabila SAP tertakluk pada keperluan Undang-undang Perlindungan Data Umum Brazil (“LGPD”)

SAP telah melantik seorang Pegawai Perlindungan Data untuk Brazil. Pertanyaan, permintaan atau aduan bertulis kepada Pegawai Perlindungan Data kami boleh dialamatkan kepada: 

E-mel: privasi[@]sap.com

Alamat: Avenida das Nações Unidas 14171 - Marble Tower – 7th Floor - São Paulo-SP, Brazil 04794-000 

 • Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi di Filipina.

Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi yang tertentu di Filipina, perkara yang berikut juga diguna pakai:

Dalam Filipina, anda berhak untuk:

 • Menuntut pampasan sebagaimana akhirnya diberikan oleh Suruhanjaya Privasi Negara atau mahkamah jika anda mengalami kerosakan yang tidak tepat, tidak lengkap, lapuk, salah, penggunaan Data Peribadi yang tidak diperolehi atau tidak sah, dengan mempertimbangkan apa-apa pelanggaran hak dan kebebasan anda.
 • Memfailkan aduan dengan Suruhanjaya Privasi Kebangsaan, jika anda ialah subjek pelanggaran privasi atau pelanggaran Data Peribadi atau sebaliknya dijejaskan secara peribadi disebabkan oleh pelanggaran Akta Privasi Data.
 • Hak Kebolehpindahan Anda. Waris anda yang sah dan penerima tugas boleh menggunakan hak anda pada bila-bila masa selepas kematian anda atau apabila anda kehilangan upaya atau tidak berupaya menggunakan hak anda.

Untuk individu yang berada di Filipina, anda boleh menggunakan hak anda seperti berikut:

Anda boleh menghubungi atau menulis kepada SAP untuk menyerahkan permohonan di: alumni.rel.relasi[@]sap.com

Telefon:+632-8705-2500

Alamat: SAP Filipina, Inc., Attn: Pegawai Perlindungan Data, 27F Nac Tower, Taguig City 1632, Filipina

 • Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi di Afrika Selatan.

Apabila SAP tertakluk pada keperluan Akta Perlindungan Maklumat Peribadi (“POPIA”) di Afrika Selatan, perkara berikut digunakan:

“Data Peribadi” sebagaimana yang digunakan dalam Pernyataan Privasi ini bermaksud Maklumat Peribadi sebagaimana istilah sedemikian ditakrifkan menurut POPIA. “Anda” dan “Milik Anda” sebagaimana yang digunakan dalam Pernyataan Privasi ini bermaksud orang sebenar atau organisasi orang sebenar sebagaimana istilah sedemikian digunakan menurut POPIA.

Sistem Produk Aplikasi (Wilayah Afrika) Proprietari Terhad dengan alamat berdaftar di 1 Woodmead Drive, Woodmed (SAP South Afrika) tertakluk pada Perlindungan Akta Maklumat Peribadi Afrika Selatan, 2013 (Akta 4 bagi 2013) dan pihak bertanggungjawab di bawah POPIA.

Anda boleh meminta butiran maklumat peribadi yang kami simpan tentang diri anda menurut Akta Promosi Akses kepada Maklumat 2 daripada 2000 (“PAIA”). Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila semak manual PAIA SAP, yang terletak di sini.

Sekiranya anda sebagai orang sebenar atau orang sebenar yang percaya bahawa SAP Afrika Selatan sebagai pihak yang bertanggungjawab telah menggunakan maklumat peribadi anda bertentangan dengan POPIA, anda cuba dahulu untuk menyelesaikan apa-apa kebimbangan dengan SAP Afrika Selatan.

Telefon: 011 325 6000

Alamat: 1 Woodmead Drive Woodmead Johannesburg South Afrika 2148

E-mel: privasi[@]sap.com

 Jika anda tidak berpuas hati dengan proses sedemikian, anda berhak membuat aduan kepada Pengawal Atur Maklumat, menggunakan butiran kenalan yang disenaraikan di bawah:

JD House, 27 Stiemens Jalan, Braamfontein, Johannesburg, 2001, Peti Surat Kotak 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

E-mel: compleaints.IR[@]justice.gov.za

Pertanyaan: inforeg[@]justice.gov.za

 • Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi di Amerika Syarikat.

Apabila SAP tertakluk pada keperluan Akta Privasi Pengguna California 2018 (CCPA), seperti yang dipinda oleh Hak Privasi California pada 2020 (CPRA), dari erti yang dirujuk sebagai "CCPA" atau di mana undang-undang negeri AS lain mempunyai keperluan yang serupa, perkara berikut digunakan:

Anda berhak:

 • Ketahui maklumat peribadi yang telah dikumpulkan oleh perniagaan mengenai pengguna, termasuk kategori maklumat peribadi, kategori sumber daripada maklumat peribadi yang dikumpul, tujuan perniagaan atau komersial untuk mengumpulkan, menjual atau berkongsi maklumat peribadi, kategori pihak ketiga bagi maklumat peribadi pendedahan perniagaan tersebut dan maklumat khusus peribadi yang telah dikumpulkan oleh perniagaan mengenai pengguna.
 • Padam maklumat peribadi yang telah dikumpulkan oleh perniagaan daripada pengguna, tertakluk kepada pengecualian tertentu.
 • Betulkan maklumat peribadi tidak tepat yang diselenggara oleh perniagaan mengenai pengguna.
 • Pilih keluar jualan atau perkongsian maklumat peribadi mereka mengikut perniagaan (jika berkenaan).
 • Hadkan penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi sensitif mengikut perniagaan (tertakluk kepada pengecualian tertentu, jika berkenaan).
 • Terima rawatan tanpa diskriminasi untuk menggunakan hak ini.

Cara anda boleh menggunakan Hak Perlindungan Data anda.

Untuk melaksanakan hak ini, atau untuk mengehadkan Perkongsian Maklumat Peribadi anda, sila hubungi kami melalui mel alumni.hubungan[@]sap.com atau melalui alamat pos kami Hubungan Alumni SAP - Dietmar-Hopp-Allee 16 - 69190 Walldorf - Germany

Menurut proses pengesahan yang dikemukakan di bawah undang-undang negeri yang berkaitan AS (sebagaimana yang sesuai), SAP mungkin memerlukan proses pengesahan yang lebih ketat untuk permintaan pemadaman (atau untuk Data Peribadi yang dianggap sensitif atau bernilai) untuk meminimumkan mudarat yang sepatutnya kepada anda melalui capaian atau pemadaman Data Peribadi anda yang tidak dibenarkan. Jika SAP perlu meminta maklumat tambahan daripada anda di luar maklumat yang sudah sedia disimpan oleh SAP, SAP hanya akan menggunakannya untuk mengesahkan identiti anda supaya anda boleh menggunakan hak perlindungan data anda, atau untuk tujuan keselamatan dan pencegahan penipuan. Anda boleh melantik ejen diberi kuasa untuk menyerahkan permintaan bagi menggunakan hak perlindungan data anda kepada SAP. Ejen mesti menyerahkan sah kuasa untuk bertindak bagi pihak anda dan, yang diperlukan oleh undang-undang yang berkaitan, ejen mestilah berdaftar dengan sewajarnya.

Insentif Kewangan SAP tidak menawarkan insentif kewangan sebagai pulangan untuk persetujuan anda bagi berkongsi maklumat peribadi anda atau mengehadkan tawaran perkhidmatan apabila anda pilih keluar daripada perkongsian tersebut (melainkan perkongsian adalah perlu secara praktikal untuk menjalankan perkhidmatan yang berkaitan).

Privasi Kanak-kanak. Disebabkan SAP Alumni Network tidak ditujukan kepada pengguna yang berusia bawah 16 tahun, SAP tidak menjual atau berkongsi maklumat peribadi sebarang kecil di bawah 16 tahun. Jika anda ialah ibu/bapa atau penjaga dan percaya bahawa SAP telah mengumpulkan maklumat tentang anak anda, sila hubungi SAP. SAP akan mengambil langkah untuk memadamkan maklumat secepat mungkin. 

 • Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi di Singapura.

Apabila SAP tertakluk pada keperluan Akta Perlindungan Data Peribadi (“PDPA”) Singapura, perkara berikut digunakan:

SAP telah melantik seorang Pegawai Perlindungan Data untuk Singapura. Pertanyaan, permintaan atau aduan bertulis kepada Pegawai Perlindungan Data kami boleh dialamatkan kepada:

Subjek: Pegawai Perlindungan Data

E-mel: privasi[@]sap.com

Alamat: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Singapura 117440

Kenalan: +65 6664 6868

 • Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi di Malaysia.

Apabila SAP tertakluk pada keperluan Akta Perlindungan Data Peribadi (“PDPA”) Malaysia, perkara yang berikut digunakan:

Pertanyaan, permintaan atau aduan bertulis mungkin dialamatkan kepada:

Penyelaras Perlindungan dan Privasi Data untuk Malaysia Nombor Telefon 60 3-2202 6000

Alamat e-mel: alumni.hubungan[@]sap.com

Untuk Kenyataan Privasi di Bahasa Malaysia, sila klik [di sini].

 

SAP telah melaksanakan teknologi, ciri keselamatan dan garis panduan dasar ketat untuk melindungi privasi Data Peribadi pengguna.

 • Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi di New Zealand

Apabila SAP tertakluk pada keperluan New Zealand, hak perlindungan data berikut digunakan:

Hak untuk mengakses dan membetulkan

Anda boleh meminta SAP pada bila-bila masa mengakses maklumat tentang Data Peribadi yang SAP proses tentang anda dan, jika perlu, pembetulan Data Peribadi sedemikian. Sila ambil perhatian bahawa, bagaimanapun, SAP boleh atau akan memadam Data Peribadi anda hanya jika tiada kewajipan berkanun atau hak SAP yang mengatasinya untuk mengekalkannya.

Hak untuk membatalkan persetujuan

Dalam apa juga perkara SAP memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menyahlanggan atau Kami memberi notis penarikan diri masing-masing. Sekiranya persetujuan ditarik balik, SAP tidak akan memproses Data Peribadi yang tertakluk pada persetujuan ini lagi melainkan dikehendaki oleh undang-undang supaya berbuat demikian. Sekiranya SAP perlu mengekalkan Data Peribadi anda atas sebab undang-undang, Data Peribadi anda akan disekat daripada pemprosesan lanjut dan hanya dikekalkan mengikut perkara yang diperlukan undang-undang. Walau bagaimanapun, apa-apa penarikan balik tidak menjejaskan pemprosesan Data Peribadi yang lalu oleh SAP sehingga masa anda menarik balik persetujuan anda.